Cursus Bemanningslid Snelle Boot


Cursus informatie
De cursus Bemanningslid Snelle Boot is voor hulpverleners die een taak hebben op een Snelle Motorboot.

Vooropleiding
Er is een zwemdiploma vereist.
De opleiding Aspirant Bemanningslid moet met voldoende resultaat zijn afgerond(#).

# Vrijstelling op basis van genoten vooropleidingen/ervaring is mogelijk. Dit is ter beoordeling van Wenink Vaar Opleidingen en Nautische Diensten.

Cursus vorm
Theorie-/praktijkles.

Cursusinhoud
De cursus bevat de volgende onderdelen:

Deel 1, Werken met de Snelle Boot.
     - Boot.
     - Motor.
     - Varen met de Snelle Boot.
     - Knopen.

Deel 2, Inzet Snelle Boot voor Bemanningsleden.
     - Zoekpatronen.
     - Aan boord nemen van drenkelingen.
     - Werken met duikers.
     - Werken met opstapbemanningen.
     - Ankeren.
     - Blussing.

Cursusduur
Theorieles van 2 uur en 10 uur praktijkles.
Andere cursus opzetten zijn mogelijk,  op aanvraag!

Kosten
Cursus Bemanningslid 861,00
inclusief BTW, lesstof en brandstofkosten.

Cursusdata
Neem voor de actuele cursusdata contact op met Wenink Vaar Opleidingen en Nautische Diensten.

Examen
Er is een examen verbonden aan deze theorie-/praktijkopleiding. De deelnemer ontvangt aan het eind van de cursus een certificaat.