Cursus Vaarbewijs I


Cursus informatie
Iedereen die wil varen met een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken, een schip met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt, een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd en of een sleep- of duwboot (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, langszij mee te voeren of te duwen) moet in het bezit zijn van een geldig Vaarbewijs voor het gebied waar men wilt varen.

Het Vaarbewijs I is geldig op alle rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn Vaarbewijs I gebied. Uitgezonderd de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Hiervoor geldt het Vaarbewijs II.

NB: voor het bevaren van de Noordzee is geen Vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens.

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Cursus vorm
Theorieles

Cursusinhoud
De cursus bevat de volgende onderdelen:
     - Voorbereiding en veiligheid.
     - Omgaan met het schip.
     - De weg vinden op het water.
     - Verkeersregel op de binnenwateren
De cursus bereidt u voor het op landelijke examen Vaarbewijs I.

Cursusduur
5 dagdelen van circa 2 uur. Andere cursusopzetten zijn mogelijk op aanvraag!

Kosten
De kosten voor de cursus Vaarbewijs I zijn 165,50 inclusief BTW en lesmateriaal.

De kosten voor het examen en het verkrijgen van het Vaarbewijs I zijn niet in dit bedrag opgenomen omdat deze kosten, door de deelnemer zelf, aan een externe instantie afgedragen moet worden.

Cursusdata
Neem voor de actuele cursusdata contact op met Wenink Vaar Opleidingen en Nautische Diensten.

Examen
Het examen Vaarbewijs I wordt afgenomen op diverse examenlocaties in Nederland. Kijk op de site van www.vamex.nl voor locaties, mogelijkheden en beschikbare tijden. De actuele kosten voor het examen kan men ook vinden op deze site.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving voor het examen Vaarbewijs I

Voor meer info over het examen en de inschrijving voor dit examen verwijst Wenink Vaar Opleidingen en Nautische Diensten u naar de website van de examenorganisator t.w. www.vamex.nl.